BRIEF van de Stichting Vrienden van Somos Sur

logo somos sur

Voor familie, vrienden, kennissen en belangstellenden in Somos Sur, heeft de Stichting "Vrienden van  Somos Sur" in Holland een aangepaste brief opgesteld, om mogelijk meer mensen warm te maken voor een solidaiteitsaktie rond Somos Sur, de boliviaanse stichting waar Maria Lohman, als nederlandse-boliviaanse nu al 6 jaar werkt op een zeer eigen wijze, na 34 jaar in verschillende edukatieve projekten te hebben gewerkt in Bolivia. Er zijn verschillende interessante opties om bij te dragen...kijkt u eens naar de volgende brief.

 

Deventer,  16 april 2012

Beste familie, vrienden, kennissen en belangstellenden,

Het is alweer even geleden dat U iets hoorde van de Vrienden van Somos Sur. Niet dat er onvoldoende mee te delen viel, integendeel. In Bolivia blijft het onrustig. Er wordt nog te regelmatig gedemonstreerd en zelfs gevochten en er hangt nog steeds een crisissfeer. Het is de 1ste  inheemse president Evo Morales tot nu toe niet gelukt de gewenste eenheid en inlandse vrede te brengen. Het aanbieden van onderwijs en armoedebestrijding gaat te langzaam. De kloof tussen rijk en arm blijft te groot. Het  veranderingsproces dat nodig is voor een beter Bolivia dreigt daarom te verzanden.

Verbinding

Het is moeilijk om in de vele belangen die er spelen de juiste weg te vinden naar een betere wereld. Juist in zo’n situatie is het noodzakelijk om steun en hulp te bieden aan hen die een steentje willen bijdragen aan het zoeken naar die  nieuwe wegen. Communicatie, informatie, educatie en onderwijs zijn de peilers waarop een democratisch Bolivia  moet worden gebouwd. Het zijn deze peilers waar Somos Sur zich op richt en die juist in deze onrustige tijden van zo’n groot belang zijn. Somos Sur tracht daarbij te voorkomen dat zij aan een politieke partij worden gelieerd en wil vooral verbinden.

Maria Lohman werkt met haar kleine overzichtelijke organisatie Somos Sur , haar enthousiasme en grote inzet aan de website van Somos Sur, radioprogramma’s, publicaties, forums, educatieve programma’s voor jongeren, vrouwen, studenten enz.. Allerlei  groepen inwoners van Bolivia geeft Somos Sur de benodigde vorming, zodat men leert op een geweldloze en niet corrupte wijze aan het democratisch proces in Bolivia deel te nemen.
Uitgebreide informatie hierover kunnen jullie vinden op de website van Somos Sur (www.somossur.net). Voor wie het Spaans niet meester is, biedt Google de mogelijkheid van een Nederlandse vertaling.

Somos Sur verkreeg tot eind 2010  kleine bijdragen voor specifieke projekten van solidaire instituten als “Wilde Ganzen” en Ospaaal (Spanje).  Door de economische wereldwijde crisis zijn die financieringsbronnen voorlopig zeer beperkt geworden.

Het werk van Somos Sur gaat desondanks gestaag door, zij het aangepast aan de mogelijkheden.

Invloed,  onafhankelijkheid en financiën

Met nog meer inzet wordt getracht alternatieve financiële middelen te vinden om het werk van Somos Sur voort te zetten. Het werk wordt steeds meer gewaardeerd. Omdat Somos Sur zich niet wil binden aan een politieke partij of aan de regering leidt deze onafhankelijkheid tot een ingewikkelde financiële positie. Men wordt serieus genomen, gewaardeerd en gevraagd  vanwege de kritische en toch  onafhankelijke positie, maar het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling vraagt om een alternatieve financiële ondersteuning.

Dat laatste is de reden voor de “Vrienden van Somos Sur” in Nederland om extra aandacht te vragen voor een financiële bijdrage voor het vele werk dat in Bolivia door Somos Sur wordt verzet. De afgelopen jaren heeft de Stichting Vrienden van Somos Sur een vast bedrag per maand naar Somos Sur kunnen overmaken.  Jullie steun heeft dat onder meer mogelijk gemaakt. In tegenstelling tot het geschonden vertrouwen in de banken en de grote ontwikkelingsorganisaties zijn wij ervan overtuigd dat uw geld voor meer dan 100% wordt gebruikt voor de hier boven genoemde educatieve doelen in Bolivia.

Notariële schenking

De stichting Vrienden van Somos Sur is blij met ieder bedrag dat donateurs willen schenken. Toch wil het bestuur van de stichting jullie als donateurs attent maken op de mogelijkheid van een notariële schenking. Belastingtechnisch betekent het dat  jullie jaarlijks het gehele bedrag van de schenking van het belastbaar inkomen zonder drempel kunnen aftrekken. Voor de  donateurs aantrekkelijk en voor de St. Vrienden Somos Sur een inkomstenbron.  

Hoe werkt het?

Het bestuur zorgt  ervoor dat jullie een notariële volmacht wordt toegezonden. Jullie verplichten je dan om vijf jaar lang een vast bedrag per jaar aan de Stichting over te maken. Wij doen de rest met de hulp van de notaris. De bestuursleden van de stichting zijn  jullie reeds voorgegaan.  

Donatie of notariële schenking?

Julie kunnen kunt een donatie desgewenst direct overmaken op rekeningnummer: 1038.27.005 t.n.v. de Stichting Vrienden van Somos Sur te Deventer.

Willen jullie notarieel schenken dan kunt u ons dat laten weten via het beantwoorden van deze mail. Wij sturen u dan de benodigde formulieren per mail of per post en regelen dan de rest met de notaris.  
Mochten jullie daarover vragen hebben dan kunnen wij  jullie nader informeren.

Wij hopen dat jullie het plezierig en zinvol vinden om deze nieuwsbrief te ontvangen. Mochten jullie daar geen prijs meer op stellen dan vragen wij  vriendelijk om dit via de mail kenbaar te maken. Op deze wijze kunnen wij onze adressenlijst actueel houden.

Met vriendelijke groet,


bestuur van de vrienden van Somos Sur

    
Dineke Leliefeld, secretaris,
Gerard Freijzer, penningmeester,
Florimond Fick, voorzitter,           

   

Nota: Hierbij gaat een link naar een laatste verslag van Somos Sur (in het hollands) - April 2012